Informačné tabule

V rámci cezhraničného projektu HUSK1101/1.3.1/0231 Hviezdy, hviezdy ekoturistický kompas na Krase pre návštevníkov a poskytovateľov turistických služieb sme na turistickej a cyklotrase vyznačili cestu medzi Jablonovom nad Turňou a Szögliget štyrmi informačnými tabuľami, ktoré obsahujú mapu Slovenského a Aggtelekského krasu, tabuľu s regionálnymi výrobkami, so službami na Krase a interaktívne hry.

 

NOVINKY

Festival vyberania desiatkov z úrody Jablonov nad Turňou 24.9.2016 ... čítaj ďalej
Dňa 30.04.2016 v Jablonove nad Turňou ... čítaj ďalej
Trh regionálnych výrobkov Karsticum dňa 05.12.2015 v Jablonove n/Turňou na trhovisku pri Granáriu ... čítaj ďalej
Trh regionálnych výrobkov Karsticum dňa 21.11.2015 od 12,00 hodín. ... čítaj ďalej
VII. ročník festivalu vyberania desiatok z úrody a Trh regionálnych výrobkov v Jablonove n/ Turňou dňa 26.09.2015 na trhovisku pri Granáriu. ... čítaj ďalej