Kritéria pre udeľovanie značky


Kritériá pre udeľovanie značky „Regionálny produkt Karsticum ®"


na remeselné výrobky a iné spotrebné výrobky, poľnohospodárske a potravinárske produkty

na tradičné podujatia

na ubytovacie a stravovacie služby

na zážitky