Kritériá pre udelenie značky


Štúdia na využitie označovania regionálnych výrobkov v rámci stratégií rozvoja vidieka

Utilizing Regional Product Labeling in Rural Development Strategies: A Case Study in the Karsticum Region of Slovakia


O získanie značky „KARSTICUM" sa môže na území Slovenského a Aggtelekského Krasu uchádzať:

 • producent potravinových a remeselných výrobkov
 • poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ubytovanie , stravovanie a zážitkové atrakcie.

Pre udelenie značky „KARSTICUM" musí výrobok alebo služba vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky a samostatne pre služby.

Certifikačné kritéria sú zostavené vo 2 úrovniach:

 • Základné kritéria - žiadateľ a jeho výrobok / služba musí splniť všetky základné kritéria. Inak bude žiadosť z ďalšieho posudzovania vyradená a nebude posudzovaná v rámci bodovacích kritérií.
 • Bodovacie kritéria - výrobok / služba musí v rámci hodnotenia pre udelenie značky získať stanovený počet bodov.

Značku môžu získať žiadatelia z územia Slovenského alebo Aggtelekského krasu

free shipping on all payment options -.

V obciach Slovenského krasu:

 • Ardovo
 • Dlhá Ves
 • Kečovo
 • Plešivec
 • Gemerská Hôrka
 • Slavec
 • Silica
 • Silická Brezová
 • Silická Jablonica
 • Hrušov
 • Jablonov Nad Turňou
 • Hrhov
 • Dvorníky
 • Zádiel
 • Turňa Nad Bodvou
 • Jasov
 • Háj
 • Hačava
 • Bôrka
 • Krásnohorská Dlhá Lúka
 • Lúčka
 • Drnava
 • Drienovec
 • Brzotín
 • Rožňava
 • Jovice
 • Kunová Teplica

V obciach Aggtelekského krasu:

 • Bódvaszilas
 • Szögliget
 • Jósvafő
 • Aggtelek
 • Perkupa
 • Szinpetri
 • Szin
 • Szendrő
 • Bódvalenke
 • Komjáti
 • Tornanádaska
 • Bódvarákó
 • Hídvégardó
 • Martonyi
 • Tornakápolna
 • Égerszög
 • Tornaszentandrás