Regionálna značka

V súčasnosti ALMA- centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera pripravuje pilotné značenie výrobkov a služieb na území Gemersko-Turnianskeho Krasu. Úzko spolupracujeme s organizáciami ako KRASTURIST o.z a KARSZT – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület , ktoré nám sprostredkovávajú kontakty na miestnych výrobcov. V súčasnosti máme zoznam výrobcov a poskytovateľov služieb. V prípade Vášho záujmu o značku “KARSTICUM”, sledujte naše výzvy , skontaktujte sa s projektovým manažérom alebo manažérom publicity (pozri kontakty).Udeľovanie certifikátov Regionálny produkt KARSTICUM 27.09.2014