KontaktAlma - centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera

049 43 Jablonov nad Turňou č.140

Tel: +421 905 981 918


Pápaiová Silvia
projektový manažér
papaiova.silvia@mail.t-com.sk


Motyková Katarína
manažér publicity