Rada pre Regionálnu značku Karsticum

Rada pre R.Z. bude zostavená pri prvej výzve na predkladanie žiadostí.