O nás

Občianske združenie ALMA –Centrum vzniklo v marci 2006 za cieľom rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na Gemersko-Turnianskom Krase. Vďaka úspešným projektom sme vybudovali infraštruktúru vysokej kvality. Medzi tie najvzácnejšie patria rekonštruovaná stredoveká sýpka Eszterházyovcov GRANARIUM v ktorom sa nachádza stála expozícia vinohradníctva, Pieckový háj a detské ihrisko s prvkami tradičnej ľudovej kultúry. Objekt GRANARIUM s Pieckovým hájom sú dejiskom kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré malovýrobcom a remeselníkom poskytujú nové možnosti propagácie ich produktov a služieb. Sme usporiadateľmi Festivalu vyberania desiatkov z úrody a Dňa vidieckych piecok, ktoré organizujeme na jeseň v mesiacoch september a november.

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce HUSK/1101/1.3.1/0231 Hviezdy, hviezdy ... ekoturistický kompas na Krase pre návštevníkov a poskytovateľov služieb sa nám podarilo vybudovať tradičné vidiecke trhovisko, Strážnu vežu s promenádou . Vďaka projektu sme vytvorilii virtuálnu „Hviezdnu bránu“ , ktorá spája obec Szögliget s Jablonovom nad Turňou na trase Hrušov – Derenk. Prvotným cieľom projektu je zavádzanie regionálnej značky KARSTICUM. Plánom do budúcnosti je raz mesačne poskytnúť priestor na našom vidieckom trhovisku výrobcom a remeselníkom na predaj svojich výrobkov konečnému spotrebiteľovi.