Návšteva vysokoškolských študentov cez program ATLANTIS

V dňoch od 30.07.2013 do 09.08.2013 naše združenie navštívila skupina vysokoškolských študentov cez program ATLANTIS. Na našom území zbierali praktické skúsenosti k svojim záverečným prácam.

Navštívili aktérov v cestovnom ruchu v našom kraji. Stretli sa s ubytovávateľmi, výrobcami regionálnych výrobkov a vinárov. Zaujímali sa o výrobky ako med, víno, džemy, domáce cestoviny, ovčí syr, domáci chlieb, pastierske palice a zvonce. Boli príjemne prekvapení, koľko prírodných a kultúrnych pamiatok našli na našom území. Navštívili Gombaseckú jaskyňu, Jaskyňu Domica, Turniansky hradný vrch a Zádielsku tiesňavu.

Študenti svoje postrehy, nápady a názory predložili na workshope, ktorá sa konala dňa 06.08.2013 v Školiacom centre v Jablonove nad Turňou. Spolu s podnikateľmi a výrobcami prediskutovali aké by mali byť základné pravidlá na udelenie znaku kvality Karsticum pre našich výrobcov a pre ponúkané služby. Dňa 9.8.2013 sa konal seminár na ktorom boli odprezentované výsledky terénnej práce študentov a navrhli konkrétne kritériá pre značenie produktov a služieb.

 

 

NOVINKY

Festival vyberania desiatkov z úrody Jablonov nad Turňou 24.9.2016 ... čítaj ďalej
Dňa 30.04.2016 v Jablonove nad Turňou ... čítaj ďalej
Trh regionálnych výrobkov Karsticum dňa 05.12.2015 v Jablonove n/Turňou na trhovisku pri Granáriu ... čítaj ďalej
Trh regionálnych výrobkov Karsticum dňa 21.11.2015 od 12,00 hodín. ... čítaj ďalej
VII. ročník festivalu vyberania desiatok z úrody a Trh regionálnych výrobkov v Jablonove n/ Turňou dňa 26.09.2015 na trhovisku pri Granáriu. ... čítaj ďalej