Návšteva vysokoškolských študentov cez program ATLANTIS

V dňoch od 30.07.2013 do 09.08.2013 naše združenie navštívila skupina vysokoškolských študentov cez program ATLANTIS. Na našom území zbierali praktické skúsenosti k svojim záverečným prácam.