Informačný worksop - Regionálny produkt KARSTICUM

Dňa 12.09.2014 sa konal Informačný worksop - Regionálny produkt KARSTICUM v Jablonove nad Turňou. Remeselníci, výrobcovia a poskytovatelia služieb sa oboznámili s kritériami a zásadami na udeľovanie znaku kvality Regionálny produkt KARSTICUM.

Záujemcovia o zanu kvality priniesli svoje výrobky na výstavu, ktorá sa konala od 12.09.2014 - 19.09.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

Festival vyberania desiatkov z úrody Jablonov nad Turňou 24.9.2016 ... čítaj ďalej
Dňa 30.04.2016 v Jablonove nad Turňou ... čítaj ďalej
Trh regionálnych výrobkov Karsticum dňa 05.12.2015 v Jablonove n/Turňou na trhovisku pri Granáriu ... čítaj ďalej
Trh regionálnych výrobkov Karsticum dňa 21.11.2015 od 12,00 hodín. ... čítaj ďalej
VII. ročník festivalu vyberania desiatok z úrody a Trh regionálnych výrobkov v Jablonove n/ Turňou dňa 26.09.2015 na trhovisku pri Granáriu. ... čítaj ďalej