Udeľovanie certifikátov - Regionálny produkt KARSTICUM

27.09.2014 na 6. festivale vyberania desiatkov z úrody sa udeľovali certifikáty Regionálny produkt KARSTICUM.